Aktuality KOV JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 7.11.2016

Aktuality KOV JČ a V

Jižní Čechy a Vysočina

7. a 8. listopadu 2016

Jednání výboru v Rožmberku nad Vltavou za účasti předsedkyně OS Jindřišky Budweiserové a naší právničky Kláry Holubové bylo určeno tentokráte pro dva zástupce z každé oblasti, kde působí 3 základní organizace sdružené v KOV. Dopolední i odpolední blok byl plný informací ze všech jednání, která proběhla od posledního setkání. Účastníci se vyjadřovali k aktivitám u české pošty, ale nechyběly informace z aktivit ČMKOS, nebo o vyjednávání u ostatních firem našeho svazu.

V odpolední účasti ředitelů obou sítí byly prezentovány výsledky regionu za 3. čtvrtletí. Zejména výsledky PS JČ jsou velmi dobré, ale i diskuse ukázala, že nabídka produktů a zboží je stále problematická. Závěrečné poděkování ředitelů za odvedenou práci patřilo všem zaměstnancům, protože bez spolupráce všech útvarů by to nebylo možné. Věříme, že jejich slova se dostanou až na tu nejnižší úroveň. Tradičně byly prezentovány personální informace a překročení plánovaných ukazatelů ve mzdách i v odměnách potvrdilo stále složitou personální situaci na provozovnách, o které se taky diskutovalo. Problematické provozy se sice monitorují, ale zlepšení nebude okamžitě.

Seminář pracovní právo a sociální systémy od kolegyň ze svazu byl pro účastníky velmi zajímavý a spousta dotazů od členů, s kterými se na nás obrací, bylo zodpovězeno ihned v rámci projednávaných témat. Stranou nezůstala ani oblast BOZP, kterou stále více řešíme v souvislosti s hmotnostními zátěžemi zaměstnanců.

Poslední letošní jednání KOV je plánováno na 8. prosince a každý podnět k jednání je vítán.

Štěpán Grochal


© Robert@Jaluvka.cz 2010