ZO JČ a V - oblast Tábor Jižní Čechy a Vysočina 15.3.2016

ZO JČ a V - oblast Tábor

Jižní Čechy a Vysočina

15. března 2016

V Táboře dne 15. března 2016 v odpoledních hodinách jsme se my, členové oblastního výboru okresu Tábor sešli na pravidelném jednání. Jednání byla přítomna místopředsedkyně ZO Radka Grošková.

Body jednání:

  • aktuální situace u České pošty – otazníky týkajících se připravovaném mzdovém nárůstu od 1. 4. 2016, preventivní lékařská péče a další problémy, které naše členy trápí.
  • informace z KOV a PKOV (stejnokroje pro zaměstnance, čerpání dovolených a přesčasových hodin, nedostatečné naplnění personální kapacity - nedostatek zaměstnanců a z toho automaticky vyplývá čerpání přesčasů a přetěžování zaměstnanců, problematika při prodeji produktů a zboží atd.
  • FKSP (čerpání a stav)
  • členská základna ZO
  • BOZP
  • postup při doplňujících volbách do dozorčí rady pošty
  • příprava voleb výboru

Členové, kteří se budou chtít jednání zúčastnit, jsou vítáni. Bližší informace lze získat u členů výborů.

Luboš Líkař – místopředseda ZO


© Robert@Jaluvka.cz 2010