Užitečné odkazy
Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb
http://oszptns.cmkos.cz
Českomoravská konfederece odborových svazů
http://www.cmkos.cz
SONDY
http://www.esondy.cz
Sdružení na ochranu nájemníků (bezplatné porady pro členy OS ZPTNS)
http://www.son.cz
Státní úřad inspekce práce
http://www.suip.cz
Sbírka zákonů
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx
Regionální rady odborových svazů
http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-rady-odborovych-svazu
Evropské a mezinárodní vztahy
http://www.cmkos.cz/emv

© Robert@Jaluvka.cz 2010