Právní předpisy
paragrafzákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
paragrafzákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
paragrafzákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
paragrafnařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
paragrafnařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
paragrafzákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
paragrafzákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
paragrafnařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
paragrafzákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
paragrafzákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
© Robert@Jaluvka.cz 2010